Publicerat 

odödliga film wiki Insamlingar

sjunde inseglet döden citat Tackbrevsbild---Fotbollstjejer_skor_Brazzaville_720

hästens rund säng pris Bön- och offerdagar 2018–19

  • youtube kurt olsson patrik sjöberg Internationell insamling
   offerperiod från första advent 2018 till 31 januari 2019.
   Tema: Utbildning
  • ring så spelar vi med lisa syren Pastors- och diakonutbildningen
   10 mars 2019
  • vårstad växjö 2015 Nationella arbetet
   21 april 2019
  • golfhäftet plus 2014 för Equmenia
   Tacksägelsedagen 13 oktober 2019

värdepapperisering med ett svenskt specialföretag rensa datorn från onödiga filer gratis Boka talare
Några personer på listan är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent – trettondedag jul, men kommer gärna på besök andra tider av året.
fransyska älg pris


Församlingskollekter/gåvor

påtåren år 11 Församlingar som vill sätta in kollekter till något av våra gemensamma ändamål kan med fördel använda: bg 900-3286 (alternativt pg 90 03 28-6).

Privata gåvor

spärra visa kort utomlands nordea Vi tar tacksamt emot gåvor från privatpersoner på bg 900-3286 eller pg 90 03 28-6