Publicerat 

lugnande tabletter tandläkare Fortbildning för medarbetare

rosegarden jönköping take away _MG_4259_webb1000


bebis 8 månader sömn dagtid En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

köpa bil privat kreditköp Equmeniakyrkans vision blir verklighet genom de människor som bärs och drivs av visionen!

säkraste familjebilen 2015 Alla är viktiga men församlingens anställda har en särskild roll. Vision och engagemang kräver kompetens för att leda till målet. För att kunna möta ständigt nya situationer och utmaningar behövs påfyllning i form av reflektion och nya kunskaper. Det här får våra anställda genom fortbildning. För att veta om man går åt rätt håll behöver man veta vart man ska. De anställdas kompetens måste svara mot församlingens inriktning och mål. Därför är det viktigt att det finns ett samspel mellan församling och anställda kring fortbildning. I utvecklingssamtal mellan arbetsgivare och arbetstagare bör frågan om fortbildning vara en återkommande punkt. Fortbildning är något som alla anställda regelbundet behöver och har rätt till.

skylt privat väg Nu är tiden att leva vår gemensamma vision. Låt fortbildningen bli en viktig resurs för detta! Uppmuntra de anställda du träffar att använda möjligheten till fortbildning.

KOMPETENSUTVECKLING

bebis 2 mån utveckling Ett nytt kompetensutvecklingsprogram, KUP, erbjuds anställda medarbetare sedan ett år tillbaka. Kurserna är processinriktade och kopplar samman praktiskt kunnande och ny teori i syfte att fördjupa och utmana. Samtliga kurser är kostnadsfria men det är arbetsgivaren som står för litteratur, uppehälle och resa. kundenzentrum hamburg fuhlsbüttel öffnungszeiten

dragonsås med kyckling Det finns många möjligheter att fördjupa sig som medarbetare i Equmeniakyrkan. Utbildning, lärande och undervisning har varit och är grundläggande för kyrkan. Det hjälper oss att förstå sammanhang – och se samband. I den skärningspunkten sker samtidigt växt och utveckling.

läget i turkiet just nu 2016  

Kontaktperson

namn på grekiska stadsstater vårgårda gk slope
samordnare för bildning och fortbildning i Equmeniakyrkan
08-580 031 51