Publicerat 

landskapet södermanland karta Utbildning

klädhängare dörr rusta Utbildning

bostadstillägg vid förmögenhet Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

händerna upp i taket Betydelsen av ett brett bildningsarbete som vidgar perspektiven har varit och är drivkraften för möjlighet till växt i liv och tro. Bildningsarbetet är samtidigt en viktig arena för demokrati. Som en del av kyrkans samhällsengagemang är bildningen central. Den utgör också en spännande mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor för skapande av engagemang och kreativitet.

varmt o skönt ab plikta lekplats göteborg

Kontaktpersoner

Elisabeth Lindgren

sydamerikas länder spel samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor
08-580 031 51