Publicerat 

försäkringskassan mina sidor Teologiska rådet

våra bästa år avsnitt 4472 Teologiska rådet ger kyrkoledningen råd i teologiska frågor. Rådet ska kvalitetssäkra, fördjupa och utreda. Det ska se till kyrkans teologi som helhet och hjälpa till att hålla ihop det teologiska arbetet.

vem mördade albin einarsen

tryckeri göteborg privatperson Det finns många frågor som är aktuella när en ny kyrka bildas utifrån tre traditioner. Just nu arbetar rådet bland annat med frågor om mångfald, förslaget till Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok, dop, medlemskap och vägen in i församlingen samt de ordinerade medarbetarnas ställning i kyrkan.

tyska flygplan under första världskriget Eftersom detta är ett rådgivande stabsorgan till kyrkoledningen och olika frågor diskuteras kontinuerligt färdigställs endast vissa texter i publikationer. I pdf:en nedan kan du ändå få en inblick i några frågor gruppen diskuterar just nu.

blöder lite vid mens arbetsmiljöverket anmälan 66a

Teologiska rådets medlemmar

jordfelsbrytare löser ut frys Sofia Camnerin (ordf)
Arne Fritzson (sekr)
Hans Andreasson
Lena Bergström
Britta Bolmenäs
Thomas Kazen
Pär Axel Sahlberg
Karin Sporre
Per Westblom