Publicerat 

allsång på skansen artister 2017 Equmeniakyrkans arkiv

johanna ojala träningsläger Välkommen till Equmeniakyrkans arkiv!
Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid) har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Kyrkan har trots sin blygsamma ålder ett av Sveriges rikaste arkiv, där material och information finns från hela världen.

vad är betalningsföreläggande Brevarkiv
Bilden är ett exempel på arkivmaterial, från 1902.
Sammanlagt rör det sig om över två hyllkilometer handlingar, som innefattar allt från protokoll, korrespondens, fotografier, kartor, ritningar, föremål och mycket mer. De olika bildarsamfunden har varit viktiga samhällsaktörer både inom Sveriges gränser och internationellt, vilket har resulterat i att materialet som finns bevarat är enormt varierat. Det finns material från länder som själva av olika skäl inte kunnat bevara information, vilket innebär att vi utöver det svenska kulturarvet dessutom ansvarar för delar av andra länders. Vi har varit involverade i många olika verksamhetsgrenar, och materialet speglar naturligtvis den omfångsrika historia som Equmeniakyrkan stoltserar med.

högtalarkabel svart röd Ett arkiv finns för att användas:

teamets kommunikation inom vård och omsorg Det finns för verksamheten. Det är ett verksamhetsstöd, och en väl fungerande dokumenthantering gör så att exempelvis handlingar som rör ekonomi och personal handskas med på ett sätt som är säkert och effektivt. Arkivet är också verksamhetens kollektiva minne. I det finns historia bevarad, och kan hjälpa till att skapa en känsla av identitet. Det innehåller dokumenterad erfarenhet och inspiration.
Det finns för forskningen. Släktforskare och privatpersoner kan i arkivet finna information om sitt ursprung och få en inblick i det förflutna. Arkivmaterial är värdefulla källor till avhandlingar och böcker.
Det finns för framtiden. I arkiven finns kulturarvet bevarat, och kommer att möjliggöra att framtidens generationer kan gå tillbaka, lära sig och få veta mer om sin historia.

makedonien erövrar grekland trollhassel köpa malmö Tre samfund till ett

heja sverige friskt humör skjortan hänger utanför Equmeniakyrkan har bildats ur de tre samfunden Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

mönster klänning vuxen De tre bildarsamfundens arkiv finns på olika platser. Svenska Baptistsamfundets arkiv och samlingar finns på Betel folkhögskola i Bromma. Metodistkyrkans och Svenska Missionskyrkans arkiv förvaras hos Svenska Missionskyrkans arkiv i Stockholm. Arkivhandlingar från Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige finns även på Riksarkivet. Svenska Missionskyrkans arkiv har även ansvar för Teologiska Seminariets arkiv.

styla kort hår kille Arkiven är privata arkiv, bildarsamfunden har tagit emot forskare i olika utsträckning genom åren.

dikeskörning i pedersöre Ordnings- och förteckningsarbete av Svenska Missionskyrkans arkivdeposition på Riksarkivet pågår i etapper sedan 2010. Bakgrunden är att samfundet deponerat stora mängder arkivhandlingar på Riksarkivet sedan 1970-talet, men handlingarna är svårsökta; de saknar ofta begriplig ordning och kronologi och är i behov av ökad sökbarhet. Ordnings- och förteckningsarbetet på Riksarkivet är del i ett arkivprojekt kallat Öppna Missionskyrkans arkiv. Följ hur arbetet fortskrider här.

kastanjens förskola uppsala Svenska Missionskyrkans arkivs nya expedition finns på Döbelnsgatan 12 i Stockholm, och tar från och med 15 augusti 2014 emot forskare efter överenskommelse. Kontakta arkivassistent Maria Halmfors (maria.halmfors [at] equmeniakyrkan.se) för tidsbokning.

pc spel barn 5 år På Betel folkhögskola i Bromma pågår ordnings- och förteckningsarbete av Baptistsamfundets arkiv med hjälp av en volontärgrupp under ledning av Svenska Baptistsamfundets arkivarie Magnus Lindvall.

underhållsstöd 2018 hur länge En översikt över Metodisktkyrkans deposition på Riksarkivet.

grader celsius på tangentbord flistad kyrka västergötland.

lyfta moms bilförmån Kontaktperson:
rött tegel pris har jag fått rätt lön
08-580 031 68