Publicerat 

glenmark eriksson strömstedt stanna världen en stund Att tänka på vid namnbyte och organisationsförändring

sjukanmälan kvarnbergsskolan karlstad Dokumentera förändringar noga både i årsmötesprotokoll och i verksamhetsberättelsen. Tids nog kommer din församling vilja hitta exakta uppgifter om när namnbytet skedde. Ändra i stadgarna och meddela även till Repet (Equmeniakyrkans register). Det är värt att påminna om att församlingen alltid är ansvarig för sin egen arkivering.

allmänt skadestånd skattepliktigt Uppmärksamma gärna namnbytet i media, så att det nya namnet får så stor genomslagskraft som möjligt.
Meddela förändringen till alla organisationer och företag ni har kontakter med, som exempelvis kommunen, samfälligheter, renhållnings- och elbolag, försäkringsbolag, m fl.

fiskemanden bønnerup strand Gäller det en sammanslagning av församlingar eller församling som upphör där fastigheten överlåts till annan församling, är viktigt att ta kontakt med Lantmäteriets inskrivningskontor. Om organisationsnummer har ändrats kan man behöva göra en mer formell ansökan om ändring av fastighetens lagfart. Vid överlåtelse av fastighet ska ansökan om ny lagfart göras.

david lagercrantz underbarnets gåta Läs mer i Equmeniakyrkans policy för församlingsupplösning
partner motorsåg bruksanvisning

glömt pin kod tre Gäller det enbart namnändring? Sänd en skrivelse till Lantmäteriets inskrivningskontor med uppgift om namnändring. Inkludera tidigare namn, nuvarande namn, vilka fastigheter församlingen äger och datum för namnändring. På www.lantmateriet.se/ finns kontaktuppgifter.
Ett tips är även att ”googla” på nätet och ändra församlingsnamnet på alla adress- och söktjänster, Googlemaps med flera webbplatser.