Publicerat 

serverat ers majestät Arkivering – råd för församlingar

tips till föräldrar med adhd barn miljöbilar 2015 förmånsvärde Församlingsarkivet – en länk mellan dåtid, nutid och framtid

vågen örebro lunch Råd och tips till församlingar om dokumentation och arkivering.

östergötlands museums vänner Utse en arkivansvarig eller arkivkommitté i din församling. Då får församlingsarkivet kontinuerlig tillsyn. I ansvaret ligger att
• hålla arkivet samlat och skyddat mot eld, fukt, stöld
• gallra efter fastställda gallringsfrister
• upprätta förteckning och sökregister för församlingsarkivet
• vara kontaktperson med folkrörelsearkiv eller kommunarkiv.

kommersiell avtalsrätt kurs stiftelsen stora sköndal neurorehab Vad skall bevaras?

fransk potatissallad till rökt lax Man kan inte bevara all information i en organisation. Det gäller att spara rätt information – i former som går att bevara på lång sikt. Grundregeln är att man skall spara sådant som uppkommit i den egna verksamheten. Det skall vara originalhandlingar och de ska spegla verksamheten.

utöver till eng irene huss glasdjävulen watch online Styrande dokumentation

nya star wars filmen åldersgräns protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser, församlingsböcker och register fastighetshandlingar, avtal mm.

mandala målarbilder vuxna spärra samtal samsung s6 Stödjande dokumentation

violetta säsong 2 på svenska bokföring, lönedokumentation, systemdokumentation.

djurgården innebandy shop tryckeriet malmö rolfsgatan Dokumentation som speglar verksamheten

prövning engelska 6 södertälje Korrespondens, affischer, programblad, egna tidningar och trycksaker, fotografier, projektrapporter, webbsidor, ljudupptagningar.

somnar inte på kvällen oscar properties aktieägare Varför dokumenterar vi?

porter på ica För att kunna avgöra om handlingar ska bevaras i ett arkiv eller gallras (förstöras) utgår man från de skäl som finns för att man administrerar information i form av olika handlingar.
Att spara informationen kan vara praktiskt för den egna församlingen, för medlemsservice och för revision. Den sparade informationen kan vara av nytta på kort och lång sikt. Juridiska krav, samhällsnytta och forskningens behov skall också vägas in.
Beslut om gallring är viktiga och bör fattas i en församlingsstyrelse.
Undvik oavsiktliga gallringar och skaffa bra arkivrutiner.
För att få överblick över församlingens administration kan en dokument-hanteringsplan upprättas.

border collie schäferhund mischling charakter stolthet och fördom handling Hur gör jag?

företagsekonomi 1 su schema Var och en som administrerar i en organisation har även ansvar för att handlingar ordnas och tillförs arkivet.
Lär dig mer om arkivering och dokumenthantering. Ta kontakt med närmaste folkrörelsearkiv eller kommunarkiv som erbjuder kurser.
Deponera arkivhandlingar på folkrörelsearkiv eller kommunarkiv. Skriv avtal som reglerar tillgänglighet och eventuell sekretessläggning av arkivhandlingar.